Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
forskning og utvikling [norsk]    research & development [engelsk]   FoU [akronym]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forskning og utvikling [norsk]    research and development [engelsk]   FoU/R&D [akronym]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
forskning og utvikling [norsk]    R&D [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen