Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
forsterker [avløserord]    amplifier [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Forsterket samarbeid [norsk]    Enhanced co-operation [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
forøke, forhøye, forsterke [norsk]    enhance [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forsterke; gjøre sterkere, armere [norsk]    reinforce [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no