Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forstyrrelse [norsk]    árru [samisk]   (s) (-r-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Spiseforstyrrelse [norsk]    det finnes flere typer spiseforstyrrelser, som f.eks. anoreksi og bulimi. Felles for alle er at psykiske problemer gir seg utslag i et forstyrret forhold til mat og kropp. Noen prøver å få kontroll over livet sitt ved å ha kontroll over matinntaket, andre forsøker å straffe seg selv eller andre. Noen kan ha en spiseforstyrrelse i en kort periode og komme over det. Andre kan slite mer eller mindre hele livet.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
forstyrrelse, inntrengen [norsk]    intrusion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Personlighetsforstyrrelse [norsk]    en sykelig forstyrrelse av hvordan en person ser på seg selv. Det finnes mange forskjellige former. Noen kan tro at alle andre ser ned på dem, andre kan tro at de greier alt bedre enn andre. Mange er svært umodne og ustabile i humøret. Når en har en personlighetsforstyrrelse vil dette i varierende grad påvirke kontakten med andre mennesker. De kommer ofte i konflikt med andre, spesielt personer i sin egen familie. Ofte er de også deprimerte.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus