Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forsvare [bokmål/riksmål/nynorsk]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
forsvare [norsk]    bearihit [samisk]   (v) //bearihit lea sániiguin bealuštit 'bearihit betyr å ta i forsvar i ord'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Forsvaret [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
forsvarer [norsk]    Tore [japansk]   Den som utfører teknikken
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
forsvarer [norsk]    beariheaddji [samisk]   (s) //gii lea su beariheaddji 'hvem er advokaten hans'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Forsvarets overkommando [norsk]    HQ Defence Command Norway [engelsk]   FO [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets ombudsmannsnemnd [norsk]    Committee of the Ombudsman for the Armed Forces [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Forsvarets forskningsinstitutt [norsk]    Norwegian Defence Research Establishment [engelsk]   FFI [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets logistikkorganisasjon / Sjø [norsk]    Norwegian Defence Logistics Organisation / Sea [engelsk]   FLO/SJØ [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt