Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forsvarer [norsk]    Tore [japansk]   Den som utfører teknikken
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
forsvarer [norsk]    beariheaddji [samisk]   (s) //gii lea su beariheaddji 'hvem er advokaten hans'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune