Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Forsvinningsformel [norsk]    Vanishing Spell [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
spredning, forsvinning [norsk]    dissipation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU