Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fortelle [bokmål/riksmål]    si, berette jeg har noe å fortelle dere spinne rundt en episk tråd, bygge en handlingsrekke fortell et eventyr, bestefar!
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
vev, vevning; veve, flette, slynge, sno; spinne, fortelle [norsk]    weave [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no