Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fortelling [bokmål]    det å fortelje Asbjørnsen var flink med fortelling. noko som er fortald, ei munnleg overlevering Det var ei spennende fortelling.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
beretning, fortelling [norsk]    narrative [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no