Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
tolk(eprogram), fortolker [norsk]    interpreter [engelsk]   [-s] (kompilatorteknikk)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no