Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fortsette [bokmål/riksmål/nynorsk]    Å bli ved med å gjøre noe eller gjenoppta det man var i gang med. Men Døden fortsatte å se på keiseren med de store, tomme øyehulene sine, og det var så stille, så uhyggelig stille!  – «Nattergalen», H.C. Andersen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fortsette [norsk]    continue [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
(ved)vare, fortsette [norsk]    persist [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fortsette for lukkede dører [norsk]    proceed in camera [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
vedvare, holde seg, fortsette [norsk]    persist [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no