Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fortynningsmiddel [norsk]    vehicle [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen