Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
urenhet, foruresning [norsk]    impurity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU