Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forutsetning [bokmål/nynorsk]    noe som må være tilstede for at noe annet skal kunne skje; en nødvendig del av omgivelsene; betingelse. I planlegging nyttes begrepet "forutsetning" om f.eks. utvikling av rentenivå, dvs. om fremtidige forhold. Begreper som "betingelser", "krav", "vilkår" osv. bør ikke nyttes i stedet for "forutsetninger" i en slik kontekst. Det dreier seg således om å ikke blande begrepene "forutsetninger" og "fakta". Det er en forutsetning for god innsats å møte uthvilt. Forutsetningen er at du har betalt billett. generelt gode muligheter Han har forutsetninger for å nå langt.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
forutsetning, krav [norsk]    prerequisite [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
(nødvendig) forutsetning [norsk]    prerequisite [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forutsetning, påstand, antagelse [norsk]    assertion [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no