Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forventning [psykologi]    det å forvente noe (psykologi) subjektiv forestilling om fremtiden begrep innen teoretisk statistikk som er beslektet med gjennomsnitt
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
forventning [norsk]    expectation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
forventning(en) [norsk]    expectation [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Forventningsrett [norsk]    Unbiased [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Forventningskjevhet [norsk]    Bias [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
betinget forventning [norsk]    conditional expectation [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
forventningsverdi(en) [norsk]    expected value [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
forventning; forutse, foregripe [norsk]    anticipation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no