Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forvirret [bokmål/riksmål]    desorientert, opprørt, opprørt (foreldet) ristet Se også: Google forvirret (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
forvirret, rådvill, uforståelig [norsk]    puzzled [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no