Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fosforylering [norsk]    en biokjemisk modifisering av en aminosyre, f.eks. en serin, threonin eller en methionin. En fosfatgruppe (-PO4) er koblet til aminosyrens frie hydroksylgruppe (OH). Fosforylering utføres av proteinkinaser. Fosfataser kan fjerne fosfatene.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget