Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
foster [norsk]    Embryo, -onis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
foster [norsk]    Fetus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
foster [engelsk]    fremme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
foster [norsk]    embryo [med. el. latin]   Embryo er betegnelsen man bruker om et foster fra 2. til 8. uke av svangerskapet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
foster [norsk]    føtus [med. el. latin]   Ufødt barn.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Fosters [engelsk]    What the yanks reckon Aussies drink, also what they think we call beer. We have a totally different word for that though.. We call it... wait for it... "beer".
Fosters sucks, you'll be hard stretched finding a fosters in any real watering hole.
If you want fosters in Australia, go to some yuppie terrorist(tourist) bar in a CBD. (les mer...)
Urban Dictionary © Urban Dictionary
fostergift [norsk]    developmental toxin [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fosterhinne [norsk]    Amnion, -is [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fosterskade [norsk]    R61 [risikokode]   Kan gi fosterskader.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
fosterskade [norsk]    R63 [risikokode]   Mulig fare for fosterskade.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
fosterhinne [norsk]    amnion [med. el. latin]   Den innertse av de to fosterhinnene.Innenfor denne fosterhinnen ligger fostervannet med fosteret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fosterskader [norsk]    birth defects [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen