Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fosterskade [norsk]    R61 [risikokode]   Kan gi fosterskader.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
fosterskade [norsk]    R63 [risikokode]   Mulig fare for fosterskade.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
fosterskader [norsk]    birth defects [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen