Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fps [norsk]    frames per second Filmhastighet (Bilder pr sekund)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fps [norsk]    Fps [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft