Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fraction [engelsk]    Brøk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fraction [engelsk]    brøk(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
fraction bar [engelsk]    brøkstrek [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fractionation [engelsk]    fraksjonering [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
linear fraction [engelsk]    lineær brøk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
no-bar fraction [engelsk]    brøk uten brøkstrek [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skewed fraction [engelsk]    skrå brøk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stacked fraction [engelsk]    stablet brøk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partial fraction [engelsk]    delbrøk(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
continued fraction [engelsk]    kjedebrøk(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
fractional crystallization [engelsk]    fraksjonskrystallisering [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
water accommodated fraction [engelsk]    fraksjon som tas opp i vann [norsk]   WAF [akronym]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
vascular blood flow fraction [engelsk]    den vaskulære blodstrømfraksjonen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen