Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Skjermingsfradrag [norsk]    Skattefri avkastning ut over risikofri rente (NIBOR) som gjelder for aksje-og kombinasjonsfond fra og med 01.01.2006. Erstatter RISK-ordningen.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Skjermingsfradrag [norsk]    Når skatt på solgte andeler i verdipapirfond beregnes, trekkes det fra et skjermingsfradrag for den perioden du har eid andelene. Litt forenklet kan man si at skjermingsfradraget er en kompensasjon for risikoen du tar på deg ved å være investert i aksjer. Skjermingsfradraget beregnes med utgangspunkt i en skjermingsrente. Se forklaring nedenfor. Skjermingsrenten multipliseres med et skjermingsgrunnlag (i utgangspunktet kostprisen du betalte for andelen). For hvert år du eier aksjefond, økes skjermingsfradraget. Skjermingen siste år legges til tidligere års skjerming. Du kan ikke overføre skjerming til andre fond du eier. Dersom andelen du selger har lavere avkastning enn oppspart skjermingsfradrag, mister du differansen.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
fradrag, fratrekking [norsk]    subtraction [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU