Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
nedkoplet, frakoplet [avløserord]    offline / off-line [norsk]   jf. online
Norske avløserord for importord © Språkrådet