Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fraksjon som tas opp i vann [norsk]    water accommodated fraction [engelsk]   WAF [akronym]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen