Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
frakt [norsk]    freight [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
fraktal [norsk]    fractal [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Fraktur [norsk]    Benbrudd
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
fraktur [med. el. latin]    knokkelbrudd [norsk]   Brudd på en skjelettknokkel. Ved en lukket fraktur stikker ikke beinsplintene gjennom huden, slik de gjør det ved et åpent brudd.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fraktbrev [norsk]    bill of lading [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fraktal(en) [norsk]    fractal [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
beløp før frakt [norsk]    pre-freight amount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frakt ved romtemperatur [norsk]    ambient shipment [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen