Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
framdrift [norsk]    propulsion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
framdriftsviser [norsk]    progress bar/indicator [engelsk]   (forløpsindikator, fremdriftsindikator, statusmeter) (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
framdrift, (framgang, framskritt) [norsk]    progress [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no