Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
framework [engelsk]    rammeverk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
framework [engelsk]    spantesystem [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
framework [engelsk]    struktur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
.NET Framework [engelsk]    .NET Framework, Microsoft .NET Framework [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sender policy framework [engelsk]    struktur for avsenderpolicy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Content Selection Framework [norsk]    Content Selection Framework [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Network Diagnostics Framework [engelsk]    Rammeverk for nettverksdiagnose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Application Integration Framework [norsk]    Application Integration Framework [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft CRM Data Migration Framework [norsk]    Microsoft CRM Data Migration Framework [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft