Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Franchising [norsk]    Markedsførings- og lisenssystem som gir franchisetager rett til å selge merkevarer eller tjenester utviklet av en franchisegiver, etter et fastsatt markedsførings- og forretningskonsept. Franchisetager betaler en lisensavgift for denne retten.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
franchising [norsk]    forhandlerrettssamarbeid [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet