Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fray [engelsk]    kamp, strid, slagsmål; kjempe, slåss; skremme; slite i filler, trevle opp [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no