Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
free induction decay [engelsk]    dempet fri induksjon [norsk]   FID [akronym]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen