Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
free/busy status [engelsk]    ledig/opptatt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft