Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fregatt [norsk]    Handels / Krigsskip Seil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
snaufregatt [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fregatt fullrigger [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening