Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
fremkalle allergi [norsk]    sensitise [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
forårsake, fremkalle [norsk]    induced [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
stimulere til, fremkalle [norsk]    elicit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
produsere, fremstille; fremkalle [norsk]    produce [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fremkalle lysallergi, lysfølsomhet [norsk]    photosensitise [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fremkalle; vekke, gi; mobilisere, mønstre; samle [norsk]    call forth [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fremkalle; vekke, gi; mobilisere, mønstre; samle [norsk]    forth, call  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no