Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
fremkalle; vekke, gi; mobilisere, mønstre; samle [norsk]    call forth [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fremkalle; vekke, gi; mobilisere, mønstre; samle [norsk]    forth, call  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no