Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fremkalte responser [norsk]    Evoked Responses [engelsk]   Registrering av EEG utslag etter stimulering av syn, hørsel eller en perifer nerve
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen