Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
fremmed [bokmål/riksmål]    som ikke er kjent utenlandsk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fremmed [dansk]    fremmed
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fremmed [norsk]    fremmed el. fremmend [FØR]   adj.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Fremmed hjelp [norsk]    Er du datakyndig og kan omgå kopisperrer, kan du i enkelte tilfeller gjøre dette lovlig. Er du ikke datakyndig, har du et problem, for å få hjelp av naboer, kolleger eller andre med mer kunnskap, er forbudt.
Ordliste om digitale rettigheter © Forbrukerrådet
fremmednøkkel [norsk]    foreign key [engelsk]   [databaseterminologi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fremmed, fjernt ifra [norsk]    foreign [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fremmedgjøre, støte fra seg, fjerne [norsk]    estrange [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fremmed, uvedkommen(-de), overflødig, uvesentlig, unødvendig [norsk]    extraneous [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no