Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
fremsettelse [norsk]    submission [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fremsette, stille opp [norsk]    pose [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU