Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
fremskaffe opplysninger [norsk]    procure information [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget