Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fret [engelsk]    gnage, slite i stykker; engste seg, være urolig; ergre seg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Rough pomfret [engelsk]    Høyfinnet havbrasme  [norsk]   Taractes asper [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet