Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fri [bokmål/riksmål/nynorsk]    med alle borgerretter og politiske retter; (om stat, styre) som gir slike retter, demokratisk selvstyrt, uavhengig vernet av lov ikke fanget, innesperret bevegelig, ubundet som ikke har hinder som ikke er under tvang, restriksjoner ikke kontrollert av staten fritatt, unntatt sikker tom (se også -fri) gratis
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fri [norsk]    Liber [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ordbok / leksikon: 75 omtrentlig(e)
Friik [norsk]    Fashion for radicals
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
frist [norsk]    time limit [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fried [engelsk]    stekt, brunet [norsk]   sauté(e) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
frigi [norsk]    issue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frier [norsk]    riepmár; irggástalli [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Fridge [engelsk]    Kjøleskap [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Friend [engelsk]    Venn [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
friste [norsk]    tempt [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vedfri [norsk]    Lignin free [engelsk]   (lignin fjernes fra cellulosen)
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
frisisk [norsk]    Frisian [engelsk]   fry – fy [ISO-koder]   språket i Friesland
Liste over navn på språk © Språkrådet
Fritida [norsk]    The spare time [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fribord [norsk]    Høyden mellom vannflaten og skjæringslinjen mellom dekkets overflate og skutesidens yterflate. Målt midtskips.
Maritim ordliste © MaritimStart
frisikt [norsk]    unobstructed visibility [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
frisbee [norsk]    skjenebrett, sendeplate [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Frimurer [norsk]    Freemason [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Friskhet [norsk]    Freshness [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Friendly [engelsk]    Generøse [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
friskive [norsk]    Friksjonsbelastet skive på spolebordet hvor rullen som avgir film ligger.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
friction [engelsk]    friksjon, gnidning; gnisninger, små uoverensstemmelser [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
makrofri [norsk]    macro-free [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fringing [engelsk]    ligging langs randen av [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
frigjør [norsk]    liberate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bristfri [norsk]     brestfri [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fritella [italiensk]    fyllt pannekake [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Friaksjer [norsk]    Utdeles til et selskaps aksjonærer ved en fondsemisjon. Tildelingsforholdet bestemmes av omfanget av fondsemisjonen i forhold til selskapets gamle aksjekapital.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
fricassee [engelsk]    frikassé [norsk]   fricassée [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
frivolous [engelsk]    overfladisk, intetsigende, lettsindig [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
frivillig [norsk]    volunteer [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
frivolous [engelsk]    overfladisk, intetsigende, lettsindig; fjollete, tøysete; spøkefull [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frivillig [norsk]    voluntary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
friskdamp [norsk]    live steam [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fribeløp [norsk]    Et beløp som blir trukket fra ved beregningen av arveavgift. Er arvelodden lavere enn dette beløpet, skal det ikke betales arveavgift.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
friområde [norsk]    public outdoor recreation area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
frigivelse [norsk]    release [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Friteknikk [norsk]    Jiu-waza [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
fritidsbolig [norsk]    leisure home [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fritidsklær [avløserord]    leisure wear [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fritt om bord [norsk]    Free On Board [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Friendly name [engelsk]    Egendefinert navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fri transport [norsk]    No Charge [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frittstående [norsk]    orphan [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frigitt ordre [norsk]    released order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Friluftsetaten [norsk]    Agency for Outdoor Recreation and Nature Management [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fried in a pan [engelsk]    stekt i panne [norsk]   poêlé(e) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fried potatoes [engelsk]    stekte poteter [norsk]   pommes sautés [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
frigitt arbeid [norsk]    released work [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
friluftsområde [norsk]    area for open-air recreation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
frihåndsutvalg [norsk]    free selection [engelsk]   se også: elliptical selection og rectangular selection
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fri programvare [norsk]    free software [engelsk]   (gratis programvare)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fritekstsøkbar [norsk]    free-text searchable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Frie radikaler  [norsk]    Frie radikaler er avfallsstoff fra kroppens energi-forbrenning. Fysiologisk stress, luftforurensing, røyking, alkohol og UV-stråler fra solen kan øke produksjonen av disse uønskede oksidasjonsproduktene. Frie radikaler bryter ned kroppens celler. Antioksidanter bekjemper frie radikaler.
Helsekostordliste © VitaeLab AS
friluftsmyndighet [norsk]    outdoor recreation authority [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fritidsbebyggelse [norsk]    leisure buildings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
frittstående rot [norsk]    stand-alone root [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frivillighetssentral [norsk]    volunteer centre [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
frisiktsone ved veg [norsk]    area with unobstructed visibility close to a road [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Friend of the court [engelsk]    Amicus curiae [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
fri, ledig, (gratis) [norsk]    free [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
frittstående server [norsk]    standalone server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vellykket, problemfri [norsk]    succesfull [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
frittstående stasjon [norsk]    stand-alone drive library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frivillig organisasjon [norsk]    NGO (non-governmental organization) [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fristilt verktøylinje [norsk]    floating toolbar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frivillig erverv av grunn [norsk]    voluntary purchase of land [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Fringilla montifringilla [latin]    Bjørkefink [norsk]   Brambling [engelsk]   1, 2 den 6.5. Happy Island i løpet av 9 dager.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fritas for å være medlem [norsk]    be excused from serving [engelsk]   (av komiteer)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
frittstående snapin-modul [norsk]    standalone snap-in [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frityrstekt kake eller frukt [norsk]    doughnut, fritter [engelsk]   beignet [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
frilans (adj.); frilanser (subst.) [avløserord]    freelance [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fritid, tid man kan nyte i ro og mak [norsk]    leisure [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frittstående sertifiseringsinstans [norsk]    stand-alone certification authority [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frigjøre, gjøre fri; trekke ut; koble ut [norsk]    disengage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
upartisk, saklig, objektiv, fordomsfri [norsk]    unbiased [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
glatte, jevne; rydde; glatt, jevn; problemfri [norsk]    smooth [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frigjøre, løse; frigi; løslate, sette fri, befri; utløse; slippe; sende ut [norsk]    release [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no