Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
frigjør [norsk]    liberate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
frigjøre, gjøre fri; trekke ut; koble ut [norsk]    disengage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frigjøre, løse; frigi; løslate, sette fri, befri; utløse; slippe; sende ut [norsk]    release [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no