Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
friksjon [bokmål/nynorsk]    (fysikk) motstand, kraft som oppstår på grunn av kontakt med en overflate imot bevegelsesretning (dagligdags) et visst nivå av konflikter i en gruppe, små uenigheter
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
friksjon, gnidning; gnisninger, små uoverensstemmelser [norsk]    friction [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no