Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
friskive [norsk]    Friksjonsbelastet skive på spolebordet hvor rullen som avgir film ligger.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO