Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
fritid [bokmål]    Tid som ikke brukes til arbeid, eller pliktoppgaver, som en person fritt kan benytte til det han ønsker
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fritid [dansk]    fritid
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fritid [svensk]    fritid Vad brukar du göra på fritiden?
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Fritida [norsk]    The spare time [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fritidsbolig [norsk]    leisure home [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fritidsklær [avløserord]    leisure wear [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fritidsbebyggelse [norsk]    leisure buildings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fritid, tid man kan nyte i ro og mak [norsk]    leisure [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no