Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
frivillig [norsk]    volunteer [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
frivillig [norsk]    voluntary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
ufrivillig [norsk]    involuntary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
valgfri, frivillig [norsk]    optional [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
frivillighetssentral [norsk]    volunteer centre [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
frivillig organisasjon [norsk]    NGO (non-governmental organization) [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
frivillig erverv av grunn [norsk]    voluntary purchase of land [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet