Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fromhet; hellighet; ukrenkelighet [norsk]    sanctity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no