Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fry – fy [ISO-koder]    frisisk [norsk]   Frisian [engelsk]   språket i Friesland
Liste over navn på språk © Språkrådet