Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
frykt [bokmål]    følelse som man kjenner ved trussel eller risiko, både ekte og innbilt.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
skrekk, frykt [norsk]    Phobos [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Frykt fører til utskilling av adrenalin [norsk]    Fear leads to the secretion of adrenaline [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
storslått, imponerende; ærbødig, full av ærefrykt [norsk]    awesome [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frykt, gru, redsel, skrekk; frykte, grue for; fryktelig, fryktet [norsk]    dread [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no