Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fryse [bokmål/riksmål/nynorsk]    å bli til is (fra opprinnelig flytende væske) Vannet frøs til i løpet av natten. bli plaget av kulde For til jul skal ingen fryse eller hoste og nyse Karde ull, karde ull, karde ull  – «Strømpestrikkestrofe», Suzanne Paalgard Jeg fryser på hendene. bli værende i en stilling, fastlåst
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Fryser [norsk]    Freezer [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fryse til [norsk]    giddanit [samisk]   Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)88: //johka giddana farga 'elva fryser til snart'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Frysesnitt [norsk]    En tynn skive med vev som er frosset etter at det er fjernet fra kroppen for rask mikroskopisk undersøkelse mens pasienten fortsatt ligger på operasjonsbordet.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
frysetørke [norsk]    lyophilise [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
frysekirurgi [norsk]    kryokirurgi [med. el. latin]   Kryokirurgi er en kirurgisk metode der et begrenset område av et vev dypfryses ved hjelp av flytende nitrogen. Dypfrysingen gir et tydelig avgrenset område som kan fjernes uten å forårsake større blødninger. Metoden brukes ofte ved linsekirurgi på øyet, ved enkelte prostataoperasjoner, ved behandling av ondartede svulster og hjernekirurgi.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fryse, stivfryse [norsk]    congeal [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU