Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
frysetørke [norsk]    lyophilise [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen