Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fuel [engelsk]    brennstoff, brensel, drivstoff
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fuel [engelsk]    drivstoff, drivmiddel; brensel, fyringsolje [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
nuclear fuel [engelsk]    kjernebrensel, kjernefysisk brensel, nukleært brensel [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
spent nuclear fuel [engelsk]    brukt kjernebrensel [norsk]   SNF [akronym]   Dette kommer fra atomubåtreaktorer eller kjernekraftverk
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
marine diesel fuel [engelsk]    båtdiesel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
pressure appliance fuel [engelsk]    primusdrivstoff [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen